Uzmanību! Ir izveidots Latvijas sportistu rangs 2009

Jaunumi! Informacija!

Latvijas svarbumbu celšanas asociācija informē, ka līdz septembrim netiks rīkoti nekādi pasākumi vai sacensības.