Uzmanību! Ir izveidots Latvijas sportistu rangs 2009

Pasaules Čempionāts 2018

No šā gada 10. līdz 15. oktobrim Daugavpilī notika pasaules čempionāts svarbumbu celšanā, uz šo čempionātu bija ieradušies dalībnieki no 30 valstīm un gandrīz 600 dalībnieku. Šis varētu būt visapmeklētākais pasaules čempionāts dalībnieku skaita ziņā to pastāvēšanas vēsturē.

Ar mainīgām sekmēs tajā startēja arī Latvijas sportisti. Junioru konkurencē otro vietu izcīnija Iļa Vaņkovs/Daugavpils Būvniecības tehnikuma pārstāvis/, trešās vietas ieguva Dārta Stivriņa un Dāvis Jermacāns/Rugāji-Jaungulbene pārstāvis/. Profesionāļu klasē pie medaļām tika tikai Latvijas stafetes komanda grūšanas vingrinājumā, ko pārstāvēja M.Žaluks. un I Vaņkovs (Daugavpils Buvniecības tehnikums), D.Jermacāns (Rugāji-Jaungulbene), E.Getmaņčuks (Vecumnieki), M.Rubulis (Viļāni), kā arī gārajā ciklā vingrinājumā D.Jermacāna, J.Dokāna (Rugāji-Jaungulbene), E.Getmaņčuks, V.Giņko (Ventspils) un M.Rubuļa sastavā.

Labus rezultātus sasniedza Alfrēda Kokina audzēkņi amatieru grupā izcīnot godalgotās otras vietas divās stafetes disciplīnās. Komandā startēja: A.Visockis, I.Žemčugovs, L.Kučinskis, S.Lonskis, P.Hotuļovs, A.Kornijčuks.

Sacencību jaunievedumā ekspermitālajās disciplīnās divas trešās vietas ieguva Līga Latkovska, kas strādā un dzīvo Anglijā un speciāli bija atbraukusi uz Pasaules čempionātu pārstāvēt Latviju, viņa arī sasniedza absalūto Latvijas rekordu raušanas vingrinājumā - 100 reizes ar 24kg smagu svarbumbu.

Veterānu grupā pirmās vietas savās svaru kategorijās ieguva Alfreds Kokins, Jurijs Kopasovs un Alina Šuško (Daugavpils). Pie medaļām arī tika Peteris Plots (Viļāni), Alvils Nelsons (Vecumnieki), Artūrs Taņčins un Vasilijs Giņko (Ventspils). Paldies treneriem un sportistiem par ieguldīto darbu, paldies brāļiem Aināram un Jānim Dokāniem par sportisko ilgadību, par audzēkņu sagatavošanu, kuri šajā čempionātā palika uzreiz aiz goda pjedestāla.

Latvijas Svarbumbu Celšanas Asociācija izteic pateicību Ventspils pilsētas domei un Daugavpils pilsētas domei par finansiālu atbalstu Latvijas sportistu dalībai Pasaules čempionāta.

Šo sacensību augsts organizatoriskais līmenis tika sasniegts pateicoties Daugavpils pilsētas domei, Latvijas Sporta Federācijas Padomei, LR Izglītības un zinātnes ministrījai.

Latvijas Svarbumbu Celšanas Asociācijas
valdes priekšsēdētājs
Māris Rubulis

Atbilde