Uzmanību! Ir izveidots Latvijas sportistu rangs 2009

Par nelikumīgu piedalīšanos!

Par nelikumīgu piedalīšanos Latvijas vārdā atšķirīgos pasākumos
Personas,kuras Latvijas vārdā nelikumīgi piedalījās pasākumos:

Krievijā, Arhangeļskā, 2016.gadā 11.-13.martā;
Krievijā, Kirovā, 2016.gadā 07. - 10.maijā;
Baltkrievijā, Vitebskā, 2016.gadā 17. -19.jūnijā;

kuri tika veikti organizācijai ar nosaukumu (krievu versija):
«международная федерация гиревых видов спорта (МФГВС)»,
«международная конфедерация мастеров гиревого спорта (МКМГС)»,
«международная федерация гиревого триатлона (МФГТ)»,

tiek uzaicināti uz LSCA valdes sēdi, lai izskaidrotu savas darbības.
LSCA valdes sēde notiks 03.12.2016. plkst. 10:00 Rīgā, LSPA, Brīvības gatve 333.

Paskaidrojumi tāpat var tikt nodoti rakstiskā veidā LSCA pastu adresi līdz 26.11.2016.

Personu saraksts (saskaņā ar krievu protokolu versiju http://sportgiri.ru/ mājas lapā):

Krievijā, Arhangeļskā, 2016.gadā 11.-13.martā:
Truševics Eduards – 1946.dz.g.
Solovjeva Lidija – 1959.dz.g.

Krievijā, Kirovā, 2016.gadā 07. - 10.maijā:
Petrovs Vladislavs - 1941.dz.g.

Baltkrievijā, Vitebskā, 2016.gadā 17. -19.jūnijā:
Gargurnis Viesturs – 1950
Truševičs Eduards – 1946
Gunvaldis Albiņš - 1969
Ločmelis Eduards - 2008
Kubarko Gunārs - 1989
Arnicans Antons - 1937
Ločmele Lidija - 1970
Ločmele Agnese - 1998
Solovjova Lidija - 1959
Petrovs Vladislavs – 1941
Beļinskis Inārs - 1952
Gargurnis Kaspars - 1979
Truševics Vitālijs - 1970
Braže Inese - 1964
Aivars Vilcāns - 1958
Brigmanis Ivars - 1939
Paulis Gīlis - 1924