Uzmanību! Ir izveidots Latvijas sportistu rangs 2009

23. septembrī Daugavpils novada dienu kausa izcīņas

1. Mērķis un uzdevumi.
1. Veicināt svarbumbu celšanas sporta attīstību Daugavpils novadā.
2. Nostiprināt sadarbību sporta jomā ar Latgales reģiona novadiem un pilsētām.

2. Sacensību organizācija.
Sacensības organizē un rīko Daugavpils novada Sporta nodaļa sadarbībā ar Latvijas Svarbumbu Celšanas Asociāciju. Sacensību tiešā sarīkošana uzticēta tiesnešu kolēģijai.
Sacensību galvenais tiesnesis: Ivans Gaļašs.

3. Laiks un vieta.
Sacensības notiks : 2017. gada 23. septembrī Daugavpilī Vienības laukumā. Sacensību sākums : plkst. 11.30
Dalībnieku svēršanās no plkst. 10.30 līdz 11.00 sacensību vietā.

4. Dalībnieki.
Sacensības ir individuālas. Piedalās Latgales reģiona novadu un pilsētu svarbumbu cēlāji, novada dienu dalībnieki un skatītāji. Sacensību dalībnieki dalās 2 vecuma grupās un attiecīgajā grupā svara kategorijās :

Vecuma grupas:
1.grupa: jaunietes 1999 dz.g. un jaunāki, juniores 1995 dz.g. un jaunāki, sievietes 1998 dz.g. un vecāki;
2.grupa: jaunieši 1999 dz.g. un jaunāki, juniori 1995 dz.g. un jaunāki, vīrieši 1998 dz.g. un vecāki
3.grupa: veterāni-(es) (no 50 gadiem un vecāki-(as)).

Svara kategorijas :
1.grupa: (jaunietes, juniores, sievietes) l svarbumbas raušana,
2 svaru kategorijās: -63kg; virs 63kg;
Svarbumbas: 8kg (koef.-0,5); 12kg (koef.-1); 16kg (koef.-2).
2.grupa: (jaunieši , juniori , vīrieši ) l svarbumbas raušana,
3 svaru kategorijās: -68kg; -85kg; virs 85kg;
Svarbumbas: 16kg (koef.-0,5); 24kg (koef.-1).
3.grupa: veterāni absolūtajā svara kategorijā (virs 50 gadiem), l svarbumbas raušana
Svarbumbas 12kg (koef.-0,5); 16kg (koef.-1); 24 kg (koef.-2).

5. Sacensības noteikumi.
Sacensības notiek pēc pastāvošiem Starptautiskajiem Svarbumbu celšanas savienības, (SSCS) noteikumiem ar LSCA aptiprinātajiem papildinājumiem (ar izmaiņām uz, sacensību dienu).

6. Sacensību norise.
Visi dalībnieki izpilda vingrinājumu „svarbumbas raušana” ar vienu roku. Ir atļauta vienreizēja roku maiņa. Vingrinājuma izpildes kopējais laiks 2 minūtes.
Dalībnieki dalās sacensībās vecuma grupās un svaru kategorijās saskaņā Daugavpils novada dienu sacensību nolikumu.
1.grupa: (jaunietes, juniores, sievietes) l svarbumbas raušana,
2 svaru kategorijās: -63kg; virs 63kg;
Svarbumbas: 8kg (koef.-0,5); 12kg (koef.-1); 16kg (koef.-2).
2.grupa: (jaunieši , juniori , vīrieši ) l svarbumbas raušana,
3 svaru kategorijās: -68kg; -85kg; virs 85kg;
Svarbumbas: 16kg (koef.-0,5); 24kg (koef.-1).
3.grupa: veterāni absolūtajā svara kategorijā (virs 50 gadiem), l svarbumbas raušana
Svarbumbas 12kg (koef.-0,5); 16kg (koef.-1); 24 kg (koef.-2).

7. Apbalvošana.
1. - 3.vietas ieguvēji katrā grupā tiks apbalvoti ar Daugavpils novada dienu medaļām. 1. vietu ieguvēji ar balvām.

8. Pieteikumi.
Iepriekšējos pieteikumus var iesniegt līdz 2017. gada 22. septembrim līdz plkst. 17.00 pa e-pastu edgars.miglans@dnd.lv vai personīgi pa tālruni 29157870 vai 654-76819. Vārdisko pieteikumu iesniegšana sacensību vietā , ar ārsta vai katra dalībnieka personīgo parakstu, ka viņš pats personīgi atbild par savu veselības stāvokli un sagatavotību sacensību dienā no plkst. 10.30-11.00.
9. Uzņemšanas noteikumi,finansēšana
Daugavpils novada Sporta nodaļa nodrošina izdevumus saistītus ar sacensību organizāciju. Komandējošās organizācijas sedz visus izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku piedalīšanos sacensībās .