Uzmanību! Ir izveidots Latvijas sportistu rangs 2009

Latvijas kausa 1. posms Rugājos

03.februārī 2018.gadā notiks Latvijas 1. Kausa posms svarbumbu celšanā garā cikla vingrinājumā .

RUGĀJU NOVADS.
RUGĀJU SPORTA CENTRS.
KURMENES IELA 87
svēršanās no 9.00 līdz 10.30
sacencību sākums 11.00